חמימות חורפית

חמימות חורפית

זה בשילוב ליליות אירוסים ליזיאנטוס עננפי קישוט

תוספת קטנה למשלוח מושלם..