חופים

חופים

זר בשילוב ורדים ליליות עדעד בתוספת ענפיי קישוט 

תוספת קטנה למשלוח מושלם..