בלון הליום הולדת בן

בלון הליום הולדת בן

בלום הליום בצורת מוצץ להולדת בן

תוספת קטנה למשלוח מושלם..